Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Husk å signere og datere bilag!

Signerer du bussbilletter og andre kontantbilag som det ikke står firmanavnet ditt på?

Det må du ifølge Bokføringsforskriften alltid gjøre hvis bilaget skal bli gyldig i regnskapet.

Får firmaet ditt bokettersyn av Skatteetaten, kan de finne på å gjøre enkelte utgifter du har hatt ugyldige, fordi dokumentasjonen ikke er god nok. På kontantkvitteringer og annet der ikke firmanavnet/navnet ditt er påført, må du signere og skrive på datoen.

§ 5-5 i Bokføringsforskriften sier følgende:

Ved kontantkjøp fra detaljist kan angivelse av kjøper utelates når vederlaget er lavere enn kr 1.000 inklusive merverdiavgift og varen eller tjenesten ikke er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse.

Når kjøper ikke er angitt, skal den som har foretatt kjøpet påføre formålet eller bruksområdet for varene og tjenestene. Dokumentasjonen skal dateres og signeres.

Dersom mottatt salgsdokumentasjon er uriktig eller på annen måte ikke tilfredsstiller kravene i § 5-1 (§ 5-1-1 – § 5-1-8), må kjøper kreve ny salgsdokumentasjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må kjøper kunne sannsynliggjøre at kjøpet er en reell utgift for kjøpers virksomhet.

Skriv på hva det gjaldt!

Det er også smart å skrive på kvitteringen hva kjøpet gjelder. Ikke minst er dette for at du skal huske bedre hvis du får bokettersyn flere år etter at regnskapsåret ble avsluttet.

Hvis du kjøpte mat må du notere på hva det gjaldt. Ved representasjon (kundemøter o.l.) må du skrive på kvitteringene hvem som var til stede.

Hvis du var ute og reiste må du notere på billettene hva reisen gjaldt. I tillegg må du sette opp en reiseregning, en oversikt over reiseetappene og utgiftene du hadde.

Du kan kreve at selgeren skriver på firmanavnet ditt på kvitteringen. I tilfelle skal også selgeren signere og stemple dokumentet.