Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ResultatregnskapResultat og Balanse

Som en følge av det dobbelte bokholderi's prinsipp, vil ethvert komplett regnskap bestå av to oversikter: 'Resultat og Balanse'.

Resultatregnskapet

viser salg til kunder og andre inntekter, minus kostnader. Differansen er 'Resultat'. Et resultat kan selvsagt også være negativt.

På engelsk heter dette: 'P & L Report', som står for 'Profit and Loss Report'.

Balansen

viser hva man har igjen av verdier, eiendeler og gjeld til andre på et visst tidspunkt. Mens resultatregnskapet stopper ved endt regnskapsperiode (regnskapsår), fortsetter balansen med hittil verdier.

Resultat og balanse

har i de fleste tilfeller sammenheng ved at det dobbelt bokholderiet's prinsipp krever at en hver transaksjonskal ha to posteringer.

Eksempel:

Inngående faktura mottatt fra bredbåndleverandøren:

Fakturaen er selvsagt en kostnad og må registreres i resultatregnskapet til debet på konto 6900. Motposten er i første omgang gjeld (fakturaen er jo ikke betalt), og gjelden registreres i balansen på reskontro for leverandøren.

Dette prinsippet medfører at resultatregnskapet alltid har registrert korrekte kostnader, selv før man har betalt regningen.