Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Manglende regnskap

Synes du regnskaper dyrt, prøv uten.

Manglende regnskap.

Når regnskap ikke blir prioritert, er det ikke bare tegn på dårlig drift, men også tegn på at ansvarlige personer ikke kjenner sitt ansvar, eller er klar over hvilke krav til løpende regnskapsførsel myndighetene stiller. 

Straff.

Det har i senere straffesaker for selskaper som har hatt problemer, blitt større og større fokus på regnskapsmessige forhold. Momsoppgaver, arbeidsgiveravgift og lønnsoppgaver som ikke blir levert i tide, er ofte de første tegn på at regnskap ikke er i orden. 

Regnskap er Ledelsens ansvar

Daglig leder og styremedlemmer har alle ansvar for å følge regnskapslovens regler. Dersom man ikke selv kan eller har tid til regnskapsmessig engasjement, finnes det…

Tre muligheter:

1 Ansette medarbeider med nødvendig kompetanse

2 Engasjere en autorisert regnskapsfører

3 Bli medlem i Medlems-Gruppen GD Regnskap, og engasjere seg litt selv med å få ført sitt eget regnskap.

I alle tre tilfeller er det styret og daglig leders ansvar å etablere nødvendige rutiner.

1 Ansette medarbeider

For mindre og mellomstore selskaper, kan det være forbundet med store kostnader å etablere arbeidsplass for, og ansette egen medarbeider med nødvendige kvalifikasjoner.

2 Autorisert regnskapfører

Ved å engasjere autorisert regnskapsfører, får man selvfølgelig hjelp til regnskapsjobben. Dette er ofte en dyr løsning, som også gjerne blir til at alt blir overlatt til regnskapsføreren, og ditt økonomiske engasjement i din egen bedrift blir borte.

3 Bli medlem i Medlems-Gruppen GD Regnskap.com, og engasjer deg for å få ført ditt eget regnskap. Da får du råd og veiledning, og den nødvendige kompetansen som skal til for å få jobben skikkelig gjort. Dette gjør også at interessen og forståelsen øker for å forstå at god økonomistyring er det beste, og mest effektive arbeidsvertøyet du har for å få til en lønnsomme bedrift.

Og ikke minst et regnskap som du selv lovlig har utarbeidet og dokumentert.

Ring oss i dag, å få medlemskap som gir deg rimelige og bra løsninger...

90 13 29 00