-
Medarbeider... 
Hege F. Strand
Sekretær

Hege F. Strand har arbeidet som kontor- og regnskapsmedarbeider i mange år, innen forskjellige bedrifter og bransjer.
Hun er en dyktig og erfaren medarbeider, som også er selvstendig driver av
firmaet HS Menyservice sammen med sin mann Håkon Strand.
Sammen har de tilhold på Ise med drift av firmaet og kontorer i Verketveien 6 A, 1730 ISE.

Familie virksomheten HS Menyservice er selvfølgelig også medlem i GD Regnskap.com

 Hege treffes her:
Telefon 92851074